Regulamin

Regulamin kursów grupowych 2019

 • Wszystkie taryfy są włącznie z podręcznikiem. Nie ma innych dodatkowych kosztów.
 • Zapłata za kurs przelewem może być przelana na IBAN NL29TRIO0338511377 podając imię i nazwisko(Na wszelki wypadek BIC: TRIONL2U)
 • Nie ma możliwości zapłaty za kurs gotówką.
 • Po dokonaniu zapłaty każdy kursant otrzyma mailem potwierdzenie.
 • Rozpoczęcie kursu jest dopiero możliwe od minimalnej ilości zameldowanych osób, minimum 6. W celu zachowania jakości, lekcje odbywają się w grupach maksimum 12 osób.
 • Cała suma zostanie kursantom zwrócona, kiedy już zapłacili, a kurs został odwołany.
 • Anulowanie udziału w kursie jest wciąż możliwe przed rozpoczęciem pierwszej lekcji, wówczas cała suma zostanie zwrócona. W przypadku, gdy lekcje się już rozpoczęły, taka możliwość już nie istnieje.
 • W przypadku nagłych przyczyn losowych zajęcia mogą zostać odwołane przez nauczyciela.   
 • Po zakończeniu kursu każdy jego uczestnik otrzymuje na ostatniej lekcji certyfikat ukończenia kursu. Osoby, które nie mają możliwości osobiście odebrać certyfikatu, otrzymają go pocztą. Podstawą otrzymania certyfikatu jest  obecność przynajmniej na 8 lekcjach.
 • Copyright 2017: Wszystkie teksty, rysunki oraz wszystkie inne informacje podlegają prawom autorskim szkoły Tulipan. Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana lub publikowana w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody szkoły Tulipan. Naruszenie jakichkolwiek praw autorskich szkoły Tulipan, grozi wszczęciem postępowania sądowego.

Regulamin kursów jednodniowych

 • Wszystkie taryfy są włącznie z materiałem do nauki. Nie ma innych dodatkowych kosztów.
 • Zapłata za kurs przelewem może być przelana na IBAN NL29TRIO0338511377 podając imię i nazwisko(Na wszelki wypadek BIC: TRIONL2U)
 • W przypadku zapłaty przelewem bankowym, należy dokonać opłaty maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
 • Za kurs jednodniowy zapłata gotówką nie jest możliwa.
 • Po dokonaniu zapłaty każdy kursant otrzyma mailem potwierdzenie.
 • Cała suma zostanie kursantom zwrócona, kiedy już zapłacili, a kurs został odwołany.
 • W przypadku nagłych przyczyn losowych zajęcia mogą zostać odwołane przez nauczyciela.   
 • Kurs będzie filmowany. Jeśli masz coś przeciw, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w tej sprawie.  
 • Copyright 2017: Wszystkie teksty, rysunki oraz wszystkie inne informacje podlegają prawom autorskim szkoły Tulipan. Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana lub publikowana w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody szkoły Tulipan. Naruszenie jakichkolwiek praw autorskich szkoły Tulipan, grozi wszczęciem postępowania sądowego.