Regulamin

Regulamin kursów grupowych 2019

  • Wszystkie taryfy są włącznie z podręcznikiem. Nie ma innych dodatkowych kosztów.
  • Zapłata za kurs przelewem może być przelana na IBAN NL29TRIO0338511377 podając imię i nazwisko(Na wszelki wypadek BIC: TRIONL2U)
  • Nie ma możliwości zapłaty za kurs gotówką.
  • Po dokonaniu zapłaty każdy kursant otrzyma mailem potwierdzenie.
  • Rozpoczęcie kursu jest dopiero możliwe od minimalnej ilości zameldowanych osób, minimum 6. W celu zachowania jakości, lekcje odbywają się w grupach maksimum 12 osób.
  • Cała suma zostanie kursantom zwrócona, kiedy już zapłacili, a kurs został odwołany.
  • Anulowanie udziału w kursie jest wciąż możliwe przed rozpoczęciem pierwszej lekcji, wówczas cała suma zostanie zwrócona. W przypadku, gdy lekcje się już rozpoczęły, taka możliwość już nie istnieje.
  • W przypadku nagłych przyczyn losowych zajęcia mogą zostać odwołane przez nauczyciela.   
  • Po zakończeniu kursu każdy jego uczestnik otrzymuje na ostatniej lekcji certyfikat ukończenia kursu. Osoby, które nie mają możliwości osobiście odebrać certyfikatu, otrzymają go pocztą. Podstawą otrzymania certyfikatu jest  obecność przynajmniej na 8 lekcjach.
  • Copyright 2017: Wszystkie teksty, rysunki oraz wszystkie inne informacje podlegają prawom autorskim szkoły Tulipan. Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana lub publikowana w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody szkoły Tulipan. Naruszenie jakichkolwiek praw autorskich szkoły Tulipan, grozi wszczęciem postępowania sądowego.