Od zdań do rozmów

Kurs ‘Od zdań do rozmów’ jest doskonałą kontynuacją wcześniejszego kursu Poradź sobie w Holandii. Jest również dobrą opcją dla osób, które posługują się już częściowo niderlandzkim.

 

W trakcie zajęć będą utrwalane wyrazy i zdania poznane na kursie poprzednim i stosowane w rozmowach, oraz zostanie rozszerzona znajomość słownictwa. Dodatkowo będą omawiane nowe tematy, na przykład takie jak: znajomość zegara, czas przeszły dokonany, tryb rozkazujący i stopniowanie.

 

Kurs składa się z 10 lekcji, każda po 2 godziny.

 

Cena: € 250,00 (włącznie z podręcznikiem)

Poziom: A1-A2

 

Sprawdź plan kursów, kliknij tutaj