Plan kursów


! Z powodu obecnej sytuacji istnieje możliwość, że domy dzielnicowe mogą być tymczasowo zamknięte, co ma wpływ na przesunięcie zajęć.

! Jest szansa, że daty rozpoczęcia kursów mogą ulec zmianie, ze względu na zaistniałą sytuację. 

KURS 1: PORADŹ SOBIE W HOLANDII


KURS 2: OD ZDAŃ DO ROZMÓW


KURS 3: POWIEM CI COŚ PO HOLENDERSKU
Cena

Wszystkie kursy składają się z 10 lekcji, każda po 2 godziny. Cena: € 230,00 (włącznie z podręcznikiem)