Plan kursów


Kurs 1 (poziom A0-A1)

Kurs 1 (poziom A0-A1)


Kurs 2 (poziom A1-A2)

Kurs 4 (poziom A2-B1)Cena

Wszystkie kursy składają się z 10 lekcji, każda po 2 godziny. Cena: € 230,00 (włącznie z podręcznikiem)