Plan kursów


KURS 1: PORADŹ SOBIE W HOLANDII


KURS 2: OD ZDAŃ DO ROZMÓW
Cena

Wszystkie kursy składają się z 10 lekcji, każda po 2 godziny. Cena: € 230,00 (włącznie z podręcznikiem)