Red jezelf in Nederland

Deze cursus is bedoeld voor Polen die zich willen kunnen redden in alledaagse situaties in Nederland en bestaat uit 10 lessen à 2 uur. Hier staat niet de grammatica, maar het spreken centraal. Zo is het doel niet het kennen van alle grammaticale regels, maar het gebruiken van de taal. De nadruk wordt gelegd op de conversatie, waardoor de cursist na het volgen van dit lesprogramma in staat is te kunnen communiceren met Nederlanders door middel van simpele woorden, uitdrukkingen en zinnen. Er worden verschillende dialogen en opdrachten behandeld waarbij veel gesproken wordt, de lessen zijn zeer interactief. Tevens leert men veelvoorkomende woorden en zinnen uit de spreektaal. Denk aan frasen als ‘Ja hoor, doe maar’ of ‘Nee joh, dankjewel!’. Voor iemand die de Nederlandse taal niet van jongs af aan heeft meegekregen is het lastig te begrijpen wat bijvoorbeeld het woordje 'hoor' of 'joh' betekent. 

 

Elke les bestaat uit een ander thema. Wat moet je zeggen tijdens een doktersbezoek en hoe zeg je waar je precies last van hebt? Hoe houd je een gesprek met je baas op het werk? Wat betekent de zin ‘Gaat het zo mee?’ in de supermarkt?

 

Grammaticale foutjes mogen best gemaakt worden, het is namelijk logisch dat men niet direct correct Nederlands spreekt na het volgen van een aantal lessen. Het verwerven van de basisgrammatica is dan ook een langdurig proces. Na afronding van deze cursus is het vooral belangrijk dat de cursist zich kan redden in alledaagse situaties en dat tijdens de communicatie de boodschap overkomt.

 

Zoals algemeen bekend, zijn taal en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondanks dat bepaalde eigenschappen van de Nederlandse cultuur al besproken worden in les 1 t/m 9, wordt de cursus op een leuke manier afgesloten door de laatste les met als thema de Nederlandse cultuur, gebruiken en gewoonten.

Kortom, tijdens deze cursus leert de cursist Nederlands (spreek)taalgebruik dat nodig is in alledaagse situaties en hoe om te gaan met de Nederlandse gewoonten. Het leven in ‘Holandia’ wordt op deze manier een stuk eenvoudiger!

 

Lesduur: 10 lessen à 2 uur

Niveau: A0-A1

Prijs: € 250,00 incl. lesmateriaal